آرگون

Argon Ar

Physical Constants of Gas
Molecular Weight………………………………. 39.95
(Specific Volume……………. 9.7 CF/lb. (0.6 m3/kg
Boiling Point…………… -302.6°F (-185.9°C) 1 atm
Gas Density 70°F 1 atm………………. 1.67 kg/m3

Shipping Data
Shipping Class…………………………………….. 70
DOT/TC Name……………….. Argon, Compressed
(DOT Class………………. 2.2 (Nonflammable Gas
(TC Class…….. 2.2 (Nontoxic, Nonflammable Gas
WHMIS Class………………………………………. A
DOT Label……………………… Nonflammable Gas
CAS Registry No………………………… 7440-37-1
UN No./IATA No  ……………………..UN1006

Safety Information
Argon displaces oxygen in confined spaces and
.will not support life
Liquid argon can cause frostbite when in contact
.with skin

همانطور که از معنی واژه یونانی آرگون برمیاید، آرگون گازی بی اثر، بی بو و بی مزه می باشد. آرگون پس از نیتروژن و اکسیژن با 0.934 درصد بالاترین غلظت را در جو زمین دارد. این گاز همراه با اکسیژن و نیتروژن در فرایندی به نام جداسازی اجزای هوا بصورت مایع تولید میشود. از آنجایی که نفطه جوش آرگون بسیار نزدیک به اکسیژن میباشد، خلوص بالاتر آرگون از طریق فرایندهای دیگری مثل تقطیر و رد کردن آرگون مایع از فیلترهای جاذب بدست می آید. آرگون در فرم های مایع و گاز یکی از پرکاربرد ترین محصولات در صنایع مختلف  از جمله موارد زیر میباشد.

شیمیایی خودرو سازی فولاد سازی جوشکاری و ماشین سازی
صنایع دارویی و آزمایشگاهی آتشنشانی غواصی چاپ سه بعدی
گاز آرگون یکی از اصلی ترین مواد اولیه در تولید نیمه هادی ها بعنوان محافظ در فرایندهای مختلف می باشد. در صنایع الکترونیک بیشترین مصرف آرگون در تولید سیلیکون تک بلوری در فرایند تشکیل کریستال می باشد که آرگون نقش ایجاد محیط محافظ را دارد. صنایع الکترونیک
آرگون بصورت خالص و یا مخلوط با گازهای کربن دی اکسید و هلیم بعنوان محافظ در جوشکاری پر مصرف ترین کاربرد این گاز در صنعت می باشد. جوشکاری و ماشین سازی
آرگون مانع اکسیداسیون در فرایند فولادسازی می شود و بعنوان تثبیت کننده آلیاژها در فولادسازی نقش کیلدی بکار میرود. در فرایند دی کربوریزاسیون فولاد ضد زنگ، آرگون بعنوان تثبیت کننده ی کروم و جدا کننده کربن از ترکیبات فولاد می باشد. فولادسازی
در فرایند چاپ سه بعدی، آرگون نقش گاز محافظ در جلوگیری از اکسیده شدن مواد را ایفا می کند. چاپ سه بعدی
آرگون ایجاد کننده محیط خنثی و عاری از ازت و اکسیژن در عملیات حرارتی قطعات حساس و پرآلیاژ می باشد. صنایع هوافضا

اطلاعات ایمنی مربوط به گاز آرگون

توزیع و بسته بندی

Go top