ارتباط با ما

دفتر مرکزی:

ایران-اصفهان-خانه پارسان گاز اصفهان -چهارباغ خواجو-شهدای خواجو-شماره 58

خانه پارسان گاز اصفهان، شماره 58، شهدای خواجو، چهار باغ خواجو، ،
شماره تماس:

03132747603-6
فکس:
03132747602
پست الکترونیک:
info@parsangas.com

کارخانه :
ایران – اصفهان – منطقه صنعتی 2 نجف آباد – خیابان دکتر حسابی – کوچه 25 – پلاک 13

شماره تماس:
42696662-3
فکس:
32747602
پست الکترونیک:
works@parsangas.com

Go top