اکسیژن

Oxygen O2

Physical Constants of Gas

Molecular Weight……………………………….. 32.0

(Specific Volume………… 12.1 CF/lb. (0.76 m3/kg

Boiling Point………………. 297.4°F (-183°C) 1 atm

Gas Density 70°F 1 atm……………… 1.354 kg/m3

Shipping Data

Shipping Class…………………………………….. 70

DOT/TC Name…………….. Oxygen, Compressed

(DOT Class………………. 2.2 (Nonflammable Gas

TC Class………………………… 2.2 (5.1) Nontoxic

                           (Nonflammable Gas (Oxidizer

WHMIS Class …………………………………..   AC

DOT Label………….. Nonflammable Gas, Oxidizer

CAS Registry No………………………… 7782-44-7

UN No./IATA No……………………………. UN1072

Safety Information
High-pressure oxidizing gas.
Vigorously accelerates combustion.

اکسیژن گازی فعال، بی بو و بی مزه با 20.94 درصد بالاترین غلظت را در هوا تشکیل می دهد. اکسیژن با نقطه ی جوش بسیار پایین183- حدودا 1.1 برابر سنگین تر از هوا میباشد. متداول ترین روش تولید اکسیژن در فرایندی به نام جداسازی هوا بصورت مایع می باشد. اکسیژن پرکاربردترین گاز در میان گازهای صنعتی و آزمایشگاهی می باشد.

از جمله کاربردهای اکسیژن در صنایع مختلف میتوان به عملیات حرارتی، جوشکاری، برش کاری، شیشه سازی اشاره کرد. گاز اکسیژن بعنوان یکی از حیاطی ترین عناصر  در مراقبت های پزشکی همواره استفاده می شود.

در برش لیزر، گاز اکسیژن بعنوان ایجاد کننده محیط پلاسما نقش کلیدی ایفا میکند. برشکاری
جوشکاری اکسی استیلن یکی از رایج ترین روش های جوشکاری ست که در آن از ترکیب استیلن و اکسیژن به منظور ایجاد حرارت استفاده می شود. جوشکاری و ماشین سازی
در فرایند کربنیزه کردن قطعات خودرو ، استیلن بعنوان یکی از رایج ترین منابع افزودن کربن به فولاد می باشد. قطعه سازی
دمش گاز اکسیژن به فولاد مذاب در کنورتور فولادسازی باعت جداسازی فولاد و افزایش استحکام فولاد می شود. فولادسازی
اکسیژن باعث افزایش حرارت کوره شیشه سازی و بهبود کیفیت محصول نهاییی میشود. همچنین اکسیژن باعث کاهش NOx در فرایند تولید شیشه سازی می باشد. شیشه سازی
اکسیژن در مراقبت های پزشکی بعنوان پیشگیرنده ی هیپوکسیما و نارسایی های تنفسی یکی از اصلی ترین کاربردهای گاز اکسیژن میباشد. مراقبت های پزشکی

اطلاعات ایمنی مربوط به گاز اکسیژن

توزیع و بسته بندی

Go top