تست هیدرواستاتیک

لزوم دقت در انجام به موقع تست دوره ای هیدرواستاتیک سیلندرهای بدون درز و تحت فشار بعنوان یکی از اصلی ترین فاکتورهای ایمنی در محل کار به شمار می آید. پارسان گاز اصفهان با سرمایه گذاری مستمر در بخش تحقیق و توسعه به منظورارتقای ایمنی مشتریان خود با بومی سازی تکنولوژی تست هیدرواستاتیک یکی از مجهز و به روزترین آزمایشگاهای کشور را درسال 1396 در محل کارخانه تجهیز و افتتاح نمود.

پارسان گاز اصفهان بعنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد قادر به ارائه ی خدمات تست دوره ای انواع  سیلندرهای بدون درز مطابق با استاندارد ISIRI 6792 و همچنین نتایج  تست این آزمایشگاه قابل ردیابی به NACI می باشدمراحل  تست هیدرواستاتیک سیلندر با ارائه گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارISO/IEC17025 به شرح زیر میباشد.

. شناسایی سیلندر و آماده سازی آن برای بازرسی و آزمون

 1. شناسایی سیلندر از نظر سال ساخت و کشور تولید کننده
 2. عدم مخدوش نشدن مشخصات روی سیلندر
 3. شناسایی سیلندر از جهت نوع گاز مصرفی
 • بازرسی چشمی خارجی سیلندر
 1. تمیز کردن و رسوب زدایی سطح سیلندر
 2. در صورت نیاز سند بلاست خارجی
 3. بررسی خوردگی و ضربه
 • بازرسی چشمی داخلی سیلندر
 1. شستو شو
 2. رسوب زدایی و زنگ زدایی داخل سیلندر
 • تایید وزن سیلندر
 • بازرسی رزوه های گلویی سیلندر
 • آزمون هیدرواِستاتیک
 1. آزمون فشار تایید
 2. آزمون انبساط حجمی)
 • عملیات نهایی
 1. شست و شو با آب گرم
 2. خشک کردن با حرارت 70-80درجه سانتی گراد
 3. بستن مجدد شیر بر روی سیلندر،
 4. بازرسی شیر (بررسی عملکرد و نشت یابی شیر در وضعیت بسته)
 5. حک شدن تاریخ و شماره گذاری
 6. در صورت نیاز رنگ آمیزی
 • صدور گواهینامه برای مدت 5 سال از تاریخ تست طبق استاندار17025 شایان ذکر است ، گواهی نامه ISIRI6792 فقط برای مراجع در استان قابل قبول بوده و در سطح ملی اعتبار ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go top