تست CNG

 

براساس استاندارد 6792 خودرو های دوگانه سوز باید هر سه سال یکبار در یکی از آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده مورد بازرسی قرار گیرند.در غیر این صورت شارژ کننده های مخازن سی ان جی مجاز به پر کردن سیلندرهایی که تایید بازرسی و آزمون دوره ای آن ها گذشته و بازرسی دوره ای نشده اند، نمی باشند.از این رو تست سیلندرها با دستگاه تست هیدرواستاتیک مخازن سی ان جی از اهمیت بالایی برخواردار است.

شرکت پارسان گاز اصفهان، با دارا بودن گواهینامه معتبر ISO 17025قادر به تست دوره ای مخازن CNG میباشد.

مراحل تست سیلندرهای سی ان جی به شرح زیر میباشد:

 

 • شناسایی سیلندر و آماده سازی آن برای بازرسی و آزمون
 1. شناسایی سیلندر از نظر سال ساخت و شرکت تولید کننده و نوع سیلندر

تخلیه فشار و باز کردن شیر از گلویی مخزن

 • بازرسی چشمی خارجی سیلندر
 1. بررسی خوردگی و ضربه
 • بازرسی چشمی داخلی سیلندر

 

1- بخش تخلیه روغن و شستشو کامل با محلول

 • تایید وزن سیلندر
 • بازرسی رزوه های گلویی سیلندر
 • آزمون هیدرواِستاتیک

 

 

 1. آزمون فشار تایید
 2. آزمون انبساط حجمی
 • عملیات نهایی
 1. تخلیه آب
 2. خشک کردن سیلندر به مدت یک ساعت

 

 1. بازرسی رزوه ها

Go top