رگلاتور

شرکت پارسان گاز اصفهان به منظور ارائه ی کلیه خدمات گازی زیر یک سقف، تامین کننده انواع  رگلاتورهای گازی از تولید کنندگان معتبر جهانی می باشد.

از آنجا که فشار کاری سیلندرهای بدون درز عمدتا بین 10 تا 300 بار است، برای کاربردی کردن  گاز درون سیلندر از رگلاتور به منظور کاهش این فشار استفاده می شود. رگلاتورها معمولا از دو جنس برنج و استنلس استیل تولید می شوند. با توجه به نوع گاز درون سیلندر، فشار ورودی و خروجی و خورندگی گاز رگلاتورها انتخاب می شوند. بعنوان یک اصل کلی، برای گازهای خورنده از رگلاتورهای استنلس استیل استفاده می شود. دقت در تنظیم فشار و ثبات در فشار خروجی حین مصرف، از دیگر فاکتورهای مهم در انتخاب رگلاتورها می باشد. به منظورحفظ فشار خروجی سیلندر مخصوصا در سیلندرهایی با فشار پایین،  طراحی رگلاتورها به گونه ای ست که فشار گازخروجی در دو مرحله کاهش می یابد، تا دقت در تنظیم فشار خروجی افزایش یابد.

Go top