نیتروژن

نیتروژن

Physical Constants of Gas
Molecular Weight……………………………….. 28.1
(Specific Volume………… 13.8 CF/lb. (0.86 m3/kg
Boiling Point…………… -320.4°F (-195.8°C) 1 atm
Gas Density 70°F 1 atm……………… 1.185 kg/m3
Shipping Data
Shipping Class…………………………………….. 70
DOT/TC Name……………. Nitrogen, Compressed
(DOT Class………………. 2.2 (Nonflammable Gas
(TC Class…….. 2.2 (Nontoxic, Nonflammable Gas
WHMIS Class………………………………………. A
DOT Label……………………… Nonflammable Gas
CAS Registry No………………………… 7727-37-9
UN No./IATA No……………………………. UN1066
Safety Information
Nitrogen is an inert gas that does not support life.
Can cause rapid suffocation.

نیتروژن یا ازت گازی فعال، بی بو و بی مزه با 78 درصد بالاترین غلظت را در هوا تشکیل می دهد. متداول ترین روش تولید اکسیژن در فرایندی به نام جداسازی هوا بصورت مایع می باشد. نیتروژن در حالت های گازی و مایع بعنوان یکی از  پرکاربردترین گازها در میان گازهای صنعتی و آزمایشگاهی می باشد. بالاترین کاربرد نیتروژن در هر دو حالت گازی و مایع در صنایع غذایی و طبی می باشد.

در صنایع بستنی سازی ، نانوایی، غذاهای فراوری شده بعنوان گاز خنک کننده و نگهدارنده استفاده می شود. صنایع غذایی
در حالت مایع، نیتروژن بعنوان نگهدارنده ی نمونه های آزمایشگاهی در فلاسکهای مخصوص استفاده می شود. گاز نیتروژن در درمان بیماری های تنفسی و ریوی بعنوان گاز مکمل استفاده می شود. طبی و آزمایشگاهی
در فرایند لاستیک سازی،گاز نیتروژن بعنوان متراکم کننده لاستیک استفاده می شود. نیتروژن در حالت گازی مقاومت لاستیک را در برایر افزایش دما و فشار را افزایش می دهد. صنایع لاستیک سازی
گاز نیتروژن در نیروگاه ها، پتروشمی ها و فولاد سازی ها بعنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده ی ترکیبات مواد اطفاء حریق استفاده می شود. اطفاء حریق
گاز نیتروژن بعنوان گاز محافظ در جوشکاری و برش لیزر در صنایع الکترونیک استفاده می شود. صنایع الکترونیک

اطلاعات ایمنی مربوط به گاز نیتروژن

توزیع و بسته بندی

Go top