هیدروژن

هیدروژن

Physical Constants of Gas
Molecular Weight………………………………. 2.016
Specific Volume……….. 191.3 CF/lb. (11.9 m3/kg)
Boiling Point……………. . -423°F (-252.8°C) 1 atm
Gas Density 70°F 1 atm……………… 0.085 kg/m3
Shipping Data
Shipping Class…………………………………….. 70
DOT/TC Name………….. Hydrogen, Compressed
DOT/TC Class………………. 2.1 (Flammable Gas)
WHMIS Class……………………………………. AB1
DOT Label………………………….. Flammable Gas
CAS Registry No………………………… 1333-74-0
UN No./IATA No……………………………. UN1049
Safety Information
Flammable high-pressure gas.
Flammability limits: lower 4%; upper 75%.
Can form explosive mixture with air.

May ignite if valve is open to air.
Burns with an invisible flame.

هیدروژن گازی سبک تر از هوا، بی بو، بی رنگ و بی مزه می باشد که از طریق الکترولیز و اصلاح بخار تولید می شود. شعله ی گاز هیدروژن نامرئی و بسیار تمیز(عاری از کربن) می باشد. هیدروژن دارای بالاترین هدایت حرارتی در بین گازها است که شعله ی آن همراه با اکسیژن به دمای 2834 درجه سانتی گراد می رسد. اغلب با آرگون مخلوط می شود تا طیف وسیعی از گازهای محافظ آرگون/هیدروژن برای جوشکاری TIG و پلاسما ایجاد شود.

امروزه از هیدروژن بعنوان سوخت پاک و یکی از اصلی ترین گزینه های جایگزینی سوخت های فسیلی در صنعت خوروسازی برای خودروهای شخصی و عمومی یاد می شود.

در صنعت شیشه سازی هیدروژن، در فرایند برش نهایی بعنوان ایجاد کننده لبه استفاده می شود. شیشه سازی
گاز هیدروژن بعنوان گاز حامل در دستگاه کروماتوگراف استفاده می شود آزمایشگاه
گاز هیدروژن در صنایع شیمیایی بعنوان یکی از اصلی ترین مواد اولیه در تولید محصولاتی مثل آمونیاک و متانول استفاده می شود. صنایع شیمیایی
گاز هیدروژن بعنوان عامل کاهنده در فرایندهای متالوژی ( فولاد سازی) استفاده می شود. صنایع فولاد
در تولید روغن خوراکی جامد( مارگارین)، گاز هیدروژن بعنوان عامل هیدروژنه استفاده می شود. صنایع غذایی
گاز هیدروژن در فرایند تولید بنزین، کود و روان کننده ها بسیار پرکاربرد است. پترو شیمی و پالایشگاهی

اطلاعات ایمنی مربوط به گاز هیدروژن

نحوه توزیع

Go top