پزشکی آزمایشگاهی داروسازی
1

ارتباط با مشاور

6 – 32747603 031

info@parsangas.com

پارسان گاز اصفهان با رصد مداوم نیاز بخش درمانی کشورهمواره در صدد ارتقائ کیفیت و معرفی محصولات جدید مورد نیاز کشور مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی می باشد. مفتخریم که صنعت پزشکی و آزمایشگاهی در طول این سالیان دراز ما را بعنوان شریکی همراه و قابل اتکا برای خود می شناسد. این یکپارچگی وهمراهی، ما را برآن داشته تا افزایش قابلیت های مجموعه پارسان گاز را بعنوان یک ارزش و وظیفه تعریف کنیم تا با محصولات بروز و باکیفیت در خدمت مشتریانمان باشیم.

گازهای مرتبط با صنعت

پزشکی و آزمایشگاهی

Oxygen

Nitrogen

Argon

Entonox

Nitrous Oxide

Carbon Dioxide

Liquid Nitrogen

پارسان گاز | گاز

طبی

گازهای خالص و مخلوط های گازی کاربردهای حیاتی در بخش درمانی دارند. گستره ی این کاربردها از اتاق عمل تا بخش اورژانس و آزمایشگاه طبی می باشد. اکسیژن پر مصرف ترین گاز در بخش درمانی است.

تحقیق و توسعه

کروماتوگراف گازی از کلیدی ترین ابزارهای تحلیلی این صنعت می باشد. دقت کرماتوگراف گازی با خلوص بالای گاز آشکارساز (Detector) ارتباط مستقیم دارد. متداول ترین گازهای مصرفی در این دستگاه ها هلیم و آرگون می باشند.

داروسازی

در صنعت دارو سازی فقط از گازهای آزمایشگاهی با خلوص بسیار بالا استفاده می شود. همچنین از گازهای آزمایشگاهی در ایجاد محیط محافظ برای نگهداری نمونه های آزمایشگاهی استفاده می شود.

Go top