کربن دی اکسید

کربن دی اکسید

Physical Constants of GasMolecular Weight……………. 44.01

(Specific Volume………. 8.76 CF/lb. (0.55 m3/kg

Boiling Point…………. -109.2°F (-78.4°C) 1 atm

Gas Density 70°F 1 atm…………… 1.87 kg/m3

Shipping DataShipping Class………………………… 70

DOT/TC Name…………….. Carbon Dioxide

DOT Class…………. 2.2 (Nonflammable Gas)

TC Class…….. 2.2 (Nontoxic, Nonflammable Gas)

WHMIS Class…………………. A

DOT Label……….. Nonflammable Gas

CAS Registry No……………. 124-38-9

UN No./IATA No……………. UN1013

Safety InformationCold gas or liquid can cause frostbite.
Can cause rapid suffocation.
Can increase respiration and heart rate.

کربن دی اکسید گازی بی رنگ، بی بو و غیر مشتعل است که در حالت مایع در سیلندرهای تحت فشار توزیع می شود. این گاز در دو  خلوص صنعتی و خوراکی عرضه می شود. بیشترین مصرف خوراکی این گاز در صنایع غذایی در تولید نوشابه های گازدار و در گلخانه ها جهت تسریع فرایند رسیدن میوه می باشد. کربن دی اکسید با خلوص صنعتی بعنوان گاز پایه در ایجاد محیط خنثی در جوشکاری انواع فولاد با روشMIG  می باشد.

کربن دی اکسید از طریق فرایند خالص سازی و تقطیر گاز خروجی از بویلرها و اگزوزهای صنعتی تولید و در مخازن دوجداره ذخیره می شود. اتحادیه تولید کنندگان گازهای صنعتی اروپا (EIGA)، دستورالعملی درباره منابعی که میتوان ازآنها برای تولید کربن دی اکسید خوراکی استفاده شود را مشخص کرده است که در ان محدوده ناخالصی های مجاز تعیین شده است. امروزه این دستورالعمل بعنوان استاندارد کیفیت در سراسرجهان شناخته شده میشود.

در گازدار کردن انواع نوشیدنی ها و نوشابه های گازدار. همچنین در بسته بندی انواع سبزیجات و مواد غذایی تازه از کربن دی اکسید خوراکی استفاده می شود. صنایع غذایی
در روش امتزاجی استخراج نفت از گاز کربن دی اکسید برای تزریق در چاه نفت به منظور روان کردن نفت از چاه های ذخیره به چاه های تولید استفاده می شود. صنایع نفت و گاز
کربن دی اکسید با خلوص صنعتی بعنوان گاز محافظ در جوشکاری و برشکاری یکی از اصلی ترین کاربردهای این گاز می باشد. این گاز در ترکیب با انواع گازهای خنثی مثل آرگون و هلیم نیز بعنوان گاز محافظ به منظور ارتقاء خواص جوش استفاده می شود. جوشکاری و ماشین سازی
در تصفیه فاضلاب از کربن دی اکسید صنعتی بعنوان کاهنده اسیدیته استفاده می شود. تصفیه آب
گاز نیتروژن بعنوان گاز محافظ در جوشکاری و برش لیزر در صنایع الکترونیک استفاده می شود. صنایع الکترونیک
Carbon Dioxide

اطلاعات ایمنی مربوط به گاز کربن دی اکسید

نحوه توزیع

Go top